EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

Rahandusministeeriumi pressiteade

12.10.2022

 

Täna autasustati Eesti Raamatupidajate Kogu sügiskonverentsil arvestusalaste uurimistööde konkursi parimaid. Kokku esitati 27 uurimustööd, millest hindamiskomisjon tõstis esile 7 tööd. Konkursi auhinnafond oli 3000 eurot.

„Nagu ka eelneval kümnel aastal, oli ka tänavu uurimustööde tase erakordselt kõrge,“ ütles Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika nõunik Guido Viik lisades, et arvestusalaste uurimustööde konkurss on Eestis ainus võimalus selles valdkonnas kõrgharidust omandavatel tudengitel esitada lõputöö omavaheliseks mõõduvõtmiseks.

Arvestusalaste uurimustööde projektijuht Anne-Ly Palm rääkis, et oli konkurss väga edukas. „Sellel aastal saime uurimustulemustest kasu ka valdkonna arengusse ja tunnetasime laiemat mõju eriala arengusse.“ Palmi sõnul langes viimastel koroona aastatel esitatavate tööde arv aga märgatavalt tõusis sisu kvaliteet. „Tänavu oli erakordselt palju töid, kus on uudseid lähenemist ja ka praktilisi ettepanekuid.“  

Sel aastal laekus kõige rohkem just magistritöid ja nii otsustas hindamiskomisjon auhinnata kahte tööd. Preemia pälvisid Kadi Vinglase magistritöö “Finantsaruannete pettuste tuvastamise meetodite kasutatavus” ja Piret Tamme magistritöö “Ühiskondliku vastutuse aruandluse areng seoses direktiivi 2014/95/EL jõustumisega Eesti börsiettevõtete näitel”.

Parima bakalaureusetöö auhinna pälvis Kätlin Eveli Epneri uurimustöö, mis käsitles jätkusuutlikkuse info kajastamise praktikat Balti riikide pankades. Sama töö pälvis ka PricewaterhouseCoopers Estonia poolt eriauhinna ja Epner sai kutse PwC konverentsile “Kõik vajalikud teadmised finantsarvestusest, maksudest ja ESG-st", mis toimub novembri keskpaigas Kultuurikatlas.

Parima audiitortegevuse alase uurimustöö kategoorias auhinnati Brenda Heinla magistritööd “Auditi ootuste lahknevus audiitorite ja ettevõtete juhtide vahel äriühingutega seotud pettuste korral”. Erakordselt tihe rebimine oli finantsarvestust käsitlevate uurimustööde kategoorias. Auhinna võitis Maive Haaki uurimustöö, milles oli leitud uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid erinevate arvestusalaste probleemide lahendamisel. Eriauhinna uudse ja huvitava arvestusalase teemakäsitluse eest pälvis Liina Kokk ning siseauditit käsitlevas uurimustööde arvestuses auhinnati Apo Oja.

Konkursil auhinna saanud töödega saab tutvuda Eesti Raamatupidajate Kogu lehel.

Konkursile esitatud töid hindas komisjon, kuhu kuuluvad Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, Eesti Siseaudiitorite Ühingu ja Eesti Raamatupidajate Kogu esindajad.

Arvestusalaste uurimustööde konkurss 2022_12.10.2022.jpg

Foto autasustamiselt (autor: Anne-Ly Palm)