EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

2023 kevadel ootame taotlusi vanemraamatupidaja, tase 6 omanikelt, kelle kutse lõppes sügisel 2022 ja jäi taastõendamata või lõppeb kevadel 2023. Taotlusi saate esitada kuni 15. maini 2023.
2023 sügisel ootame taotlusi vanemraamatupidaja, tase 6 omanikelt, kelle kutse lõppes kevadel 2023 ja jäi taastõendamata või lõppeb sügisel 2023. Taotlusi saate esitada kuni 13. novembrini 2023.
 
Kutsekoordinaator (kutsenõustaja) Annely Tammai 5645 6566
 
Kutse taastõendamiseks on reeglina tarvis käia täiendkoolitusel ja esitada tõendusmaterjali töökogemuse ja täiendkoolituste kohta. Kutse taastõendamiseks tuleb pöörduda enne kutsetunnistuse aegumise tähtaega kutse andja poole.

Raamatupidaja, tase 5 kutse on tähtajatu ja seda ei pea taastõendama. 
Taastõendamist rakendatakse kutsete vanemraamatupidaja, tase 6 ja juhtivraamatupidaja, tase 7 kutsete kehtivuse pikendamiseks vastavate nõuete täitmisel.
 
Eeldused vanemraamatupidaja, tase 6 kutse taastõendamiseks:
 
1) ERIALANE TÄIENDUSKOOLITUS  - minimaalselt 40 akadeemilist tundi taotlusele eelneva viimase 3 aasta jooksul.
NB! ERK teabepäevade tiimikoolitused lähevad Teie erialase täiendkoolitusena arvessea ainult juhul, kui Teie nimi on kas arvel või registreerimisvormil.

Andmed õpingute ja täienduskoolituste kohta, mis tõendavad kutse pikendamiseks vajalikku kogemust. Iga täiendkoolitus tuleb dokumentaalselt tõendada. Dokumendid peavad esinema digiümbrikus samas järjestuses kuidas nad on tabelisse kirja pandud.

Tõend peab sisaldama:

  • täiendkoolituse korraldaja andmeid;
  • täiendkoolitusel osaleja (taotleja) nime;
  • täiendkoolituse toimumise kuupäeva;
  • täiendkoolituse kestust kas tundides või akadeemilistes tundides
Erand: Eesti Raamatupidajate Kogu koolituste ja teabepäevade kohta oleval infole on meil ligiääs ning piisab ainult info tabelisse lisamisest st koopiat tõendist ei ole vaja esitada.
 
45 min= 1 akadeemilist tundi
1 h 30 min= 2 akadeemilist tundi
2 h 15 min= 3 akadeemilist tundi
3 h = 4 akadeemilist tundi
3 h 45 min = 5 akadeemilist tundi
4 h 30 min = 6 akadeemilist tundi
5 h 15 min = 7 akadeemilist tundi
6 h = 8 akadeemilist tundi
jne.
1 CPE = 50 min = 1,11 akadeemilist tundi
1 EAP = 26 h = 34,7 akadeemilist tundi
                                                          
TÄIENDKOOLITUST ASENDAVAD TEGEVUSED - juhul, kui olete olnud ise koolitaja.                                         
Erialase koolituse koolitaja kogemus suhtega 1:2 st pool täienduskoolituse mahust (20 akadeemilist tundi) võib olla ise koolitaja.
 
2) TÖÖKOGEMUS - minimaalselt 3 aastat arvestusalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul.
Andmed töökogemuse kohta, mis tõendavad kutse pikendamiseks vajalikku töökogemust. 
 
TÖÖTUKASSA klientidel palun enne taotluse esitamist helistada kutsekoordinaatorile Annely Tammai tel. 56 456 566

DOKUMENTIDE ESITAMISE JUHEND: 

1. Laadige alla, salvestage ja täitke järgmised dokumendid:
Taastõendamise täidetav VORM Pange dokumendile nimeks ees- ja perekonnanimi lisage digiümbrikku xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis
2. Avage DigiDoc4 Klient digiallkirjastamise rakendus. Valige "Allkirjastada dokumenti" ja lisage sinna täidetud tabel ja kõik enesetäiendust tõendavad dokumendid. Enne kui salvestate faili arvutisse muutke faili nimi : Eesnimi Perekonnanimi. Näide: Karin Maasikas. Digiallkirjastage. NB! Palume digiümbrikku mitte krüpteerida ega zip failina kokku pakkida.
3. Avage ning täida digitaalselt täidetav TAOTLUS   Lisage avaldusele digitaalselt allkirjastatud digiümbrik.
 
Dokumentide esitamise järgselt saadetakse Teile arve. Taastõendamise arve peab olema tasutud enne kutsetunnistuse väljastamist.

Vanemraamatupidaja, tase 6 kutse taastõendamise tasu on 98 €. Tasutakse peale arve väljastamist.