EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Miks "ERK tunnustatud raamatupidamisettevõtte" kvaliteedimärk on oluline Askendole? Mida näitab kvaliteedimärk raamatupidamisteenust vajavale ettevõtjale? Oma seisukohad esitab Askendo OÜ juht Imre Pralla. Intervjueeris Margus Tammeraja 27. aprillil 2022.