EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Põhikirja ja kodukorra vastuvõtmine ja muutmine kuuluvad üldkoosoleku pädevusse.

MTÜ Eesti Raamatupidajate Kogu põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 15. mail 2002. 

Põhikiri

Viimati muudetud ERK üldkoosolekul 13. oktoobril 2016.

Kodukord

Viimati muudetud ERK üldkoosolekul 25. märtsil 2022.

 

Raamatupidaja kutse-eetika koodeks

Kinnitatud ERK nõukoja otsusega 13. mai 2003.
 

PRIVAATSUSPOLIITIKA TUTVU SIIN