EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK revisjonikomisjoni liikmed:

  1. Reidi Strandberg
  2. Aili Palm
  3. Margus Tinits

 

* revisjonikomisjoni liikmed valitud Zoomi vahendusel toimunud üldkoosolekul 25. märtsil 2021