EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 
Eesti Raamatupidajate Kogu liikmeteks on teretulnud nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Füüsilise isikuna ERK liikmeks astumine:

NB! Vastavalt ERK 21.03.2024 toimunud üldkoosoleku otusele on muutuvad 01.01.2025 juriidiliste liikmete liikmemaksu määrad!

Juriidilise isikuna ERK liikmeks astumine ettevõtetele, kes ei ole raamatupidamisteenuse osutajad:

 

Juriidilise isikuna ERK liikmeks astumine ettevõtetele, kes on raamatupidamisteenuse osutajad põhitegevusalaga - raamatupidamine, maksualane nõustamine (69202): 

ERK nõukoda kinnitas oma otsusega 26. novembril 2019 juriidilistele liikmetele, kes osutavad raamatupidamisteenust, uued liikmemaksud lähtuvalt ettevõtte raamatupidamisteenuste müügitulust. Kehtivad alates 01. jaanuarist 2020: Kõik raamatupidamisteenuse osutaja töötajad võivad osaleda ERK teabepäevadel liikmehinnaga.

Büroo müügituluga ERK liikmemaks 2024 ERK liikmemaks alates 01.01.2025
Kuni 99 tuh. 160 €/aasta 190 €/aasta
100...499 tuh. 250 €/aasta 290 €/aasta
Enam kui 500 tuh. 350 €/aasta 390 €/aasta
 
Liikmemaksu tasunutele pakub ERK nn Raamatupidamisbüroo paketti, mis sisaldab järgmist:
  • Kõigile antud raamatupidamisettevõtte töötajatele kehtib liikmehind kõigil ERK koolitustel, teabepäevadel ja üritustel
  • Spetsiaalselt raamatupidamisbüroo jaoks koostatud dokumentide pakett. Koostatud ERK raamatupidamisteenuste toimkonna liikmete (raamatupidamisettevõtete juhtide) poolt ja üle vaadatud advokaadi poolt.
Pakett täieneb ja uueneb igal aastal.
Paketis on hetkel järgmised dokumendinäidised:
* Raamatupidaja tööleping
* Raamatupidaja kaugtöö kokkulepe
* Kliendileping
* GDPR dokumentatsioon
    * Ettevõtte IT-kord
    * IT-juhend töötajatele
    * Veebilehe privaatsuspoliitika
    * Isikuandmete töötlemise nõusolek (töötaja, nt veebilehe jaoks)
    * Oma töötaja andmete töötlemise kord (info töötajale)
    * Vastutava töötleja töötlemistoimingute register (oma töötaja andmete töötlemine)
    * Klientide andmetöötluse kord (juhend töötajale)
    * Ligipääsuõiguste logi 
    * Ligipääsuõiguste maatriks 
* Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega nõutud dokumentatsioon:
    * Protseduurireeglid ja sisekontrollieeskiri
    * Uue kliendi ankeet
    * Juhend töötajatele
* Võimalus võtta osa raamatupidamisbüroode ümarlauast kaks korda aastas liikmehinnaga
* Vajalike uuringute koosostud (vastavalt vajadusele, nt Krediidiinfo iga-aastane turuülevaade EMTAK 69202)
* Võimalikud hinnasoodustused partneritelt
 

Raamatupidamisteenuse osutaja dokumendipaketi saadetakse zip-failina, kui liikmemaks on laekunud.


Kohaliku omavalitsuse esindajana (KOV) ERK liikmeks astumine:

  • esita kirjalik ERK liikmeks astumise avaldus
  • tutvu ERK põhikirjaga ja kodukorraga
  • tasu ERK liikmemaks (esitatud arve alusel) 80 € (1 koht) alates 01.01.2025 100 €/kalendriaastas (1 koht) ning soovi korral sooduskaart ehk lisakoht 50 € kalendriaastas

 

Mittetöötava pensionärina ERK seeniorliikmeks astumine:

  • esita kirjalik ERK liikmeks astumise avaldus
  • tutvu ERK põhikirjaga ja kodukorraga
  • tasu ERK liikmemaks (esitatud arve alusel) 12,50 € kalendriaastas (25% füüsilise liikme liikmemaksust)

TUTVU ERK PRIVAATSUSPOLIITIKAGA SIIN

Liikmemaksu iga-aastane arve väljastatakse igal aastal esimeses kvartalis. Liikmelisust on võimalik lõpetada avalduse alusel.

ERK  liikmemaksud on kinnitatud 14.03.2017 üldkoosoleku protokolliga ja kehtivad alates  01. jaanuarist 2018.

* Soovitaja soodustus uue liikme ERK liikmeks toomisel.

Liikmeks soovitaja saab uue ERK liikme liikmeks astumisest, kuue järgneva kuu jooksul, 20% soodustust järgmisest teabepäevast, kuhu ta registreerub (kehtib ainult uue registreerumise puhul). Kui uus liige registreerub saadetakse soovitajale kiri, et tema soovitatu astus liikmeks ja tal on aega oma soodustus kuue kuu jooksul realiseerida. ERK liikmeks astumise ankeedis on väli, kuhu uus liige saab kirjutada ERK liikmeks astuda soovitanu nime.

Otsus võeti vastu ERK nõukoja koosoleku protokolliga nr 17.