EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

Raamatupidaja, tase 5 ja vanemraamatupidaja, tase 6 programmid.

5. ja 6. taseme programm

Raamatupidaja, tase 5 puhul ei nõuta nulliga ridade teadmisi.