EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK ühendab teavitab toetab tunnustab

Selline on meie loosung ja need märksõnad tähistavadki ERK peamisi tegevussuundi. Neist lähtudes oleme oma tegemisi korraldanud alates 1996.-ndast aastast.

Kutseühendusena ühendame ja esindame oma liikmeid – raamatupidajaid, finantsjuhte, ökonomiste, ka audiitoreid - üle terve Eesti. ERK-l on praegu ligemale 700 liiget, nii füüsilisi kui juriidilisi.

ERK on ametlik raamatupidaja kutse andja. Esimene kutseeksam raamatupidajatele toimus kümme aastat tagasi -  27. nov. 2004.a. Selle aja jooksul on väljastatud erinevatel kutsetasemetel kokku 4181 kutsetunnistust.

ERK korraldab oma liikmetele aktuaalsetel teemadel regulaarselt teabepäevi, suvekoolitusi ja muid üritusi.

ERK väljendab raamatupidajate seisukohti riiklikel ja ühiskondlikel aruteludel ning läbirääkimistel.

ERK osaleb Rahandusministeeriumi poolt on algatatud arutelus arvestusala arengute teemal, mis peaks saama aluseks uue raamatupidamisseaduse väljatöötamisele.

ERK, Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühing korraldavad ühiselt väljakuulutatud arvestusalaste uurimustööde konkurssi. Konkursi auhinnafond oli 3000 eurot, mis jaguneb parimatele autorite ja nende juhendajate vahel.