EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Kutsestandardid leiate siit vastavalt tasemetele:

Raamatupidaja, tase 5 (kehtib kuni 18.06.2022) Kutseõppe tasemeõppe lõpetajal on õigus teha eksam selle standardiversiooni alusel, mille alusel on koostatud õppekava, mille õppija on läbinud.

Raamatupidaja, tase 5 (kehtib kuni 04.05.2027)

Vanemraamatupdiaja, tase 6 (kehtib kuni 04.05.2027)

Juhtivraamatupdiaja, tase 7 (kehtib kuni 04.05.2027)