EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Arvestusalaste uurimustööde konkursi 2021 hindamiskomisjoni otsusega jaotus konkursi auhinnafond 3000 eurot alljärgnevate tööde vahel: