EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Kristi Kivisild

18. septembril võttis ERK senise koolitusjuhi Anne-Ly Palmi tööd üle Kristi Kivisild. Kristil on heameel ennast ERK liikmetele tutvustada järgmiselt:

Olen erialalt andragoog, kes soovib toetada ning suunata täiskasvanute õppimist ja arengut. Eesti Raamatupidajate Kogu tegevuse eesmärkidest lähtuvalt saan koolitusjuhina panustada valdkonna professionaalide pidevasse enesearengusse, vahendades teadmisi ja oskusi ekspertide poolt ning luues seeläbi võimalusi raamatupidajate igapäevatöö sujuvuseks. Raamatupidaja on kahtlemata elukestev õppija, kes peab olema väga hästi kursis valdkonda puudutavate muutustega ning olema seeläbi kiire kohanemisvõime ja hea pingetaluvusega. Loodan, et saan nende muutuste teieni toomisel olla heaks koostööpartneriks.
 
Viimased 9 aastat olen ka mina olnud pidev õppija ning tegutsenud haridusmaastikul, töötades nii üldhariduskoolis kui ülikoolis. Eelmisel sügisel alustasin õpinguid Tallinna Ülikooli magistrantuuris, et omandada täiskasvanute koolitaja tase 7. Töö, õpingute ja pere kõrvalt püüan leida aega ka sportimiseks ja vabatahtlikuks tegevuseks.
 
Olen avatud koostööle ja ettepanekutele. Soovin, et ERK oleks koht, kus uute teadmiste omandamine ning parimate praktikate ja kogemuste jagamine annaksid hoogu ja indu, kuid samas oleks see võrgustikuna ka turvaline ja toetav maandumispaik, kus on võimalik õppida ka üksteiselt.
 
Loodan, et meie teekond saab olema inspireeriv ja edasiviiv!