EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK nõukoda ja juhatus õnnitlevad meie tublisid liikmeid, kes sooritasid edukalt 2021 kevadel raamatupidaja kutseeksamid.
 
Kutse anti järgmistele ERK füüsilistele liikmetele:
 
Maia Mesila -Raamatupidaja, tase 5
Mary Mägi - Raamatupidaja, tase 5
Ave Kreek -Vanemraamatupidaja, tase 6
 
Lisaks anti 5. taseme kutse anti kahele juriidilise liikme töötajale ja 6.taseme kutse kolmele juriidilise liikme töötajale. 
 
Vanemraamatupidaja, tase 6 kutset taasõendasid käesoleval kevadel ERK füüsilised liikmed:
 
Aire Karhu
Helene Petersell
Erki Paul Ridal
Olga Mordan
 
6.taseme kutset taastõendas kaheksa ERK juriidilise liikme töötajat.
 
Palju õnne kõigile kutse saanutele!
 
Julgustame ka teisi ERK liikmeid tulema kutseeksamile juba 13. novembril 2021.