EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

Eesti Raamatupidajate Kogu liige - Sinu hääl loeb!

Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) on ainus raamatupidajaid ühendav ja esindav organisatsioon Eestis. ERK kuulub liikmetele - tegutseme mittetulundusühinguna ja meie kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek. Liikmed valivad iga kolme aasta järel uue nõukoja. ERK nõukoja valimised toimuvad 25.märts 2021.

ERK nõukoja liikmeteks võivad olla nii füüsilisest isikust ERK liikmed kui ka juriidilisest isikust ERK liikmete esindajad. Nõukoja liige ei ole lihtsalt auamet - sellega kaasneb kohustus ja vastutus juhtida ja suunata ERK arengut. Nõukoja liikme eeliseks on võimalus otseselt rääkida kaasa arvestusala arengutes.

Lisainfo üldkoosoleku ja kandidaatide kohta https://bit.ly/3v66Tna


NÕUKOJA KANDIDAADID

nk kandidaadid 1

nk kandidaadid 2

kandidaadid 2021
kandidaadid 2021 4

kandidaadid 2021 6

kandidaadid 2021 8