EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Tänavustel kevadistel raamatupidajate kutseeksamitel osales 337 inimest. Eksamit oli võimalik teha nii Tallinnas kui ka Tartus, Jõhvis, Pärnus, Mõdrikul kui ka Hiiumaal. Tüüpiliselt on kevadine eksamitest osavõtt suurem tänu erinevate õppeasutuste lõpetajatele, kellele eksami eduka sooritamise puhul antakse koos kooli lõpudiplomiga raamatupidaja kutse. Eraldi kutsetunnistuse, mille võib uhkusega seinale riputada, saavad aga need kutsetaotlejad, kes otsustasid oma teadmisi kinnitada isiklikul või tööandja initsiatiivil. 09. mail 2015 toimunud eksamite tulemused selguvad 22. maiks.
  
IMG 0008 2015 05 09 at 17 32 05
Eksaminandid süvenemas ülesannetesse Tallinna Majanduskoolis. Foto: Margus Tammeraja.
 
Eesti Raamatupidajate Kogu viib kutseeksamid läbi koostöös juhtivate majandusarvestuse õppeasutustega, kaasates kogenud spetsialiste, õppejõude ja koolitajaid. Kutseeksamite tähtsus kasvab iga aastaga, kuna üha rohkem tööandjaid soovib kindlustunnet oma raamatupidaja värbamisel või raamatupidamisteenuse pakkuja valikul. Professionaalse raamatupidaja jaoks on kutsetunnistus eristavaks kvaliteedimärgiks, mis tagab parema positsiooni tööturul, võimaldab kiiremini leida ootustele vastava töökoha või annab kindlustunde hakata ise ettevõtjaks-teenusepakkujaks.