EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Hea eksaminand!

Kutseeksami alustamine loetakse eksamineeritava kinnituseks, et ta on teadlik kutseeksami korrast ja muust asjakohasest regulatsioonist (sh kutseeksami soorituse salvestamine) ning ta saab sellest aru, nõustub sellega ja kohustub seda täitma.
 
Kutseeksami korraga saate tutvuda ja endale alla laadida SIIN
 
 
Heade soovidega!
Eesti Raamatupidajate Kogu