EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Juhtivraamatupidaja, tase 7 kutse digitaalne avaldus

Kutseeksam toimub 2023 sügisel

TAOTLEJA ISIKUANDMED

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

KÕRGHARIDUSANDMED

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

KEHTIVA KUTSE ANDMED

Palun lisage link kehtivale kas vanemraamatupidaja, tase 6 või vandeaudiitori kutseregistri kandele

Invalid Input

või

Invalid Input

TÖÖMAPP JA ERIALANE TÄIENDUSKOOLITUS

Kutse taotlemise eelduseks on vähemalt 60 akadeemilist tundi erialast täienduskoolitust taotlemisele eelenva 2 aasta jooksul.

Invalid Input

Erialase täienduskoolituse loetelu tuleb esitada töömapis ning lisada neid tõendavad dokumendid.

Invalid Input

ERIALAS(T)E TÖÖKOGEMUS(T)E ANDMED

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ELUKOHA JA KONTAKTANDMED

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

EKSAMI EEST TASUJA ANDMED

Invalid Input
Invalid Input
Eksami eest tasuva ettevõtte andmed kui valisite maksjaks tööandja.
NB!Täitke ka juhul kui soovite kutsetunnistust "Tähitud kirjaga tööandja aadressile".
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

MUUD ANDMED

Paberkandjal kutsetunnistustest loobumine

2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Tihti piisab, kui lisate oma CV-sse, et Teil on kutse. Teie kutse on nähtav elektroonilises kutseregistris sisestades otsingusse kas nime, isikukoodi või kutsetunnistuse numbri (nähtav elektroonilises kandes).

Võib tekkida olukordi, kus kutsetunnistuse registrikanne ei ole piisav ja trükitud tunnistust võib vaja minna. Näiteks, kui:
 • soovitakse tunnistust tõlkida ja/või apostillida
 • soovitakse paberkandjal tunnistust esitada kodu- või välismaal.

 • Kui olete loobunud paberkandjal kutsetunnistusest, kuid soovite hiljem tunnistust ka paberkandjale trükitult, peate pöörduma kutse andja, Eesti Raamatupidajate Kogu poole, kes edastab kutsetunnistuste trükkimise taotlused Kutsekojale.

  NB! Kutseregistrisse kantakse vaid kutseeksami edukalt sooritanute kutse, ees- ja perekonnanimi ning sünnikuupäev.

  Invalid Input
  Invalid Input
  * Keeldumise korral on isikul võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

  Invalid Input
  Invalid Input
  Kutseeksamil osalemise tingimused. Kutseeksamil osalemisest on võimalik loobuda ainult tervislikel põhjustel, teatades sellest kirjalikult ERK e-posti aadressile erk@erk.ee, lisades kirjale töövõimetuslehe või tõendi arstilt. Kui mingil muul põhjusel loobute või jätate kutseeksamile tulemata - peate eksamitasu tasuma ja juba tasutud raha ei tagastata.
  Invalid Input