EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

KOOLIÕPILASE- Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami avaldus

Kutse raamatupidaja, tase 5 taotlemise eeltingimused kutsekooli lõpetajale on erialase kutsehariduse täismahus
tasemeõppe õppekava läbimine* (õppevõlgnevuste puudumine). Kutseeksamile saavad ainult need, kes on kooli poolt
kutse andjale saadetud lõpetajate nimekirjas.
 *Vabariigi Valitsuse määrus "Kutseharidusstandard" 6. peatükk Viienda taseme kutseõpe § 26 (1) ja  § 27
 
 

Avalduse täitmisel mitte kasutada läbivaid suurtähti!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

*Kutse andjal on õigus muuta  kutseeksami läbiviimise kohta juhul, kui sinna registreerub vähem kui 15 eksaminandi. Sellisel juhul võetakse eksaminandidega telefoni teel koheselt ühendust ja palutakse teha uus eksamikoha valik.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Elukoha andmed:
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Paberkandjal kutsetunnistustest loobumine

2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Tihti piisab, kui lisate oma CV-sse, et Teil on kutse. Teie kutse on nähtav elektroonilises kutseregistris sisestades otsingusse kas nime, isikukoodi või kutsetunnistuse numbri (nähtav elektroonilises kandes).

Võib tekkida olukordi, kus kutsetunnistuse registrikanne ei ole piisav ja trükitud tunnistust võib vaja minna. Näiteks, kui:
 • soovitakse tunnistust tõlkida ja/või apostillida
 • soovitakse paberkandjal tunnistust esitada kodu- või välismaal.

 • Kui olete loobunud paberkandjal kutsetunnistusest, kuid soovite hiljem tunnistust ka paberkandjale trükitult, peate pöörduma kutse andja, Eesti Raamatupidajate Kogu poole, kes edastab kutsetunnistuste trükkimise taotlused Kutsekojale.

  Invalid Input

  TAOTLUSELE LISATUD DOKUMENDID
  Taotluses esitatud andmete õigsust tõendav täidetud vorm KINNITUS doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis
  Taotlusele lisatav dokument peab olema digitaalses ümbrikus ja digitaalselt allkirjastatud. Digiümbrik peab olema bdoc- või asice-formaadis.
  Digiümbriku nimeks tuleb panna: Eesnimi Perekonnanimi. Näiteks: Leena Kaasik

  Invalid Input

  NB! Kutseregistrisse kantakse vaid kutseeksami edukalt sooritanute kutsed (nähtav info on ees- ja perakonnanimi, kutse ja sünnikuupäev).

  Invalid Input

  NB! Keeldumise korral on isikul võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

   

  Invalid Input

  Invalid Input

  Kutseeksamil osalemise tingimused.
  Kutseeksamil osalemisest on võimalik loobuda ainult tervislikel põhjustel, teatades sellest kirjalikult ERK e-posti aadressile erk@erk.ee, lisades kirjale töövõimetuslehe või tõendi arstilt. Sellisel juhul tasutakse eksamitasu koolile tagasi ja võite osaleda riigi kulul järgmisel eksamil. Kui mingil muul põhjusel loobute või jätate kutseeksamile tulemata - peab kool teie eksamitasu tasuma ja juba tasutud raha ei tagastata. Riik tasub ainult ühe eksmisoorituse eest.
  Invalid Input

  Invalid Input