EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

TÖÖMAASTIK - Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami avaldus

Taotluse täitmisel MITTE KASUTADA läbivaid suurtähti!
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Elukoha andmed:
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Töötukassa kliendile:
Invalid Input

Invalid Input

Paberkandjal kutsetunnistustest loobumine

2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse. Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg 1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt kutseseadus, §21 lg 4).

Tihti piisab, kui lisate oma CV-sse, et Teil on kutse. Teie kutse on nähtav elektroonilises kutseregistris sisestades otsingusse kas nime, isikukoodi või kutsetunnistuse numbri (nähtav elektroonilises kandes).

Võib tekkida olukordi, kus kutsetunnistuse registrikanne ei ole piisav ja trükitud tunnistust võib vaja minna. Näiteks, kui:
 • soovitakse tunnistust tõlkida ja/või apostillida
 • soovitakse paberkandjal tunnistust esitada kodu- või välismaal.

 • Kui olete loobunud paberkandjal kutsetunnistusest, kuid soovite hiljem tunnistust ka paberkandjale trükitult, peate pöörduma kutse andja, Eesti Raamatupidajate Kogu poole, kes edastab kutsetunnistuste trükkimise taotlused Kutsekojale.

  Invalid Input

  Eksami eest tasuva ettevõtte andmed (kui valisite maksjaks tööandja).
  NB!Täitke ka juhul kui valisite kättesaamise viisiks "tähitud kirjaga tööandja aadressile".
  Invalid Input

  Invalid Input

  Invalid Input

  Invalid Input

  Invalid Input

  Invalid Input

  Invalid Input

  Invalid Input

  Ei ole vaja täita, kui soovite ettevõttele e-arvet.

  Kutse raamatupidaja, tase 5  töömaailma taotlemise eeltingimused on kas:
 • keskharidus, läbitud erialane täiendkoolitus ja olemas eelnev töökogemus raamatupidajana või
 • erialane kutseharidus ja eelnev töökogemus raamatupidajana
 • TAOTLUSELE LISATAVAD DOKUMENDID:

   

  Esitatavate dokumentide eesmärk on tõestada eksamile pääsemise eeltingimuste olemasolu! Kuna eksamile tulijad on erinevate hariduse ja töötamise taustaga, võivad esitatavad dokumendid olla erinevad. Kui kahtlete millised dokumendid peate esitama, helistage ja küsige kutsekoordinaatorilt.

 • dokumentide ja taotluses esitatud andmete õigsust tõendav täidetud dokumendi vorm KINNITUS doc-, docx-, sxw- või odt-formaadis;
 • vähemalt keskharidust tõendava dokumendi koopia pdf- või jpg-formaadis või erialast kutseharidust tõendava dokumendi koopia (võib asendada ükskõik millise keskharidusest kõrgemat haridust tõendava dokumendiga) pdf- või jpg-formaadis ;
 • täidetud dokumendi vorm KUTSEALASE KOMPETENTSUSE ENESEHINNANG xls-, xlsx-, sxc- või ods-formaadis.
 • eestikeelne raamatupidamisalast haridust ja töökogemust peegeldav CV.doc-, docx-, sxw-, odt-, pdf- või jpg-formaadis;

 • Lisadokumendid mis esitatakse vajadusel:
 • Raamatupidaja täiendkoolitusi tõendavate dokumentide koopia(d)
 • Nime muutmist tõendava dokumendi koopia, juhul kui dokumentidel olev nimi erineb tänasest ja tunnistusel ei ole isikukoodi
 • Kui haridust tõendava dokumendi originaal on võõrkeelne peab olema lisatud ENIC/NARIC vastavus.
 • Kui hariduse nimetus ei vasta hetke haridussüsteemi (kutseharidus, keskeriharidus, bakalaureus, magister jne) nimetusele tuleb esitada Haridusministeeriumi tunnustus (hariduse vastavus tänapäevasele haridusastmele). https://www.hm.ee/et/tegevused/kvalifikatsioonid/tunnustamine

 • Kõik esitatavad dokumendid peavad olema ühes digitaalses ümbrikus ja digitaalselt allkirjastatud. Digiümbrik peab olema bdoc- või asice-formaadis.

  Digiümbriku nimeks tuleb panna: Eesnimi Perekonnamini. Näide: Leena Kasemägi
  Invalid Input

  NB! Kutseregistrisse kantakse vaid kutseeksami edukalt sooritanute kutsed ja andmed.
  Invalid Input

  * Keeldumise korral on isikul võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

   

  Invalid Input

  Invalid Input

  Kutseeksamil osalemise tingimused. Kutseeksamil osalemisest on võimalik loobuda ainult tervislikel põhjustel, teatades sellest kirjalikult ERK e-posti aadressile erk@erk.ee, lisades kirjale töövõimetuslehe või tõendi arstilt. Kui mingil muul põhjusel loobute või jätate kutseeksamile tulemata - peate eksamitasu tasuma ja juba tasutud raha ei tagastata.
  Invalid Input

  Invalid Input