EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Eesti finantsaruandluse standardi kõrval võib Eestis raamatupidamise korraldamisel ja finantsaruannete koostamisel aluseks võta rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) nii nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt. Koolitusel anname ülevaate IFRS olemusest, eesmärkidest ja olulisematest standarditest.    

Kuna täismahus IFRS on ülimalt mahukas, vaatleme koolituse raames kõige olulisemaid standardeid, pöörates erilist tähelepanu sellistele teemadele, mille puhul IFRS-i käsitluses ja Eesti finantsaruandluse standardi poolt lubatud käsitluses on märkimisväärseid erinevusi. Olulisi erinevusi on näiteks materiaalse ja immateriaalse põhivara, kinnisvara- ja finantsinvesteeringute kajastamisel, kontsernide puhul aruannete konsolideerimisel jne. Koolituse läbimise tulemusena ei ole osalejatel mitte ainult ülevaade valitud olulisematest IFRS-idest, vaid ka oskus IFRS-des tervikuna orienteeruda ning teadmine, kust ja kuidas enda jaoks vajalikul hetkel vajalikku infot leida.

Ootame osalema kõiki raamatupidajaid, kes oma töös IFRS-iga kokku puutuvad või kellel see tõenäoliselt tulevikus ees on. Aga mitte ainult, ootame ka kõiki neid, kes peavad oluliseks oma valdkonna rahvusvaheliste suundadega kursis olemist ning oma teadmiste täiendamist.

_______________________________________________________

TÄNA anname ülevaate IFRS 1 - Rahvusvaheliste standardite esmakordne kasutuselevõtt.

Lektor: Maire Otsus-Carpenter on vandeaudiitor ja pikaajalise koolituskogemusega raamatupidamises.

____________________________________________________________

Veebiseminar toimub: 13.11.2023 (E) kell 09:30-11:00
Maht:
2 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: 
ERK zoom (link saadetakse 10.11.2023)

____________________________________________________________

TOIMUNUD

27.03.2023 Ülevaade IFRSi regulatiivsest ja kontseptuaalsest raamistikust. Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardid (IFRS) ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite väikestele ja keskmise suurusega ettevõttetele (IFRS for SMEs) – olemus ja eesmärgid (Aet Toots 2 ak/h).
03.04.2023 IFRS-i nõuded finantsaruannetele: IAS 1 - Finantsaruannete esitamine: finantsseisundi aruanne, kasumiaruanne ja koondkasumiaruanne, omakapitali muutuste aruanne; IAS 7 - Rahavoogude aruanne; IAS 8 - Arvestuspõhimõtted, raamatupidamislike hinnangute muutused ja vead, IAS 10 - Bilansipäevajärgsed sündmused (Aet Toots 3 ak/h).
17.04.2023 IAS 16 - Materiaalne põhivara: esmane kajastamine, edasine kajastamine soetusmaksumuses versus ümberhindluse meetodil (Aet Toots 3 ak/h).
24.04.2023 IFRS 16 - Rendiarvestus (Maire Otsus-Carpenter 2 ak/h)
15.05.2023 IAS 40 - Kinnisvarainvesteeringud: esmane kajastamine, edasine kajastamine soetusmaksumuses versus õiglases väärtuses. IAS 23: Laenukasutuse kulutused (Maire Otsus-Carpenter 2 ak/h).
22.05.2023 IAS 38 - Immateriaalne põhivara - Ettevõtte siseselt genereeritud versus omandatud immateriaalse põhivara kajastamine: esmane kajastamine, edasine kajastamine. Uurimis- ja arendusväljaminekute kajastamine. IAS 36 - Varade väärtuse langus (Aet Toots 3 ak/h).
11.09.2023 IAS 37 - Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad (Aet Toots 2 ak/h).
25.09.2023 Maire Otsus-Carpenter 2 ak/h

  • IFRS 9 Finantsinstrumendid
  • IAS 32 Finantsinstrumendid: esitamine
  • IAS 39 Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmin
  • IFRS 7 Finantsinstrumendid: avalikustatav teave

02.10.2023 IFRS 13 - Õiglase väärtuse mõõtmine (Maire Otsus-Carpenter 2 ak/h).
16.10.2023 Ü
levaate kontserniarvestust käsitlevatest rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest:

  • IFRS 3 Äriühendused
  • IFRS 10 Konsolideeritud finantsaruanded
  • IAS 27 Konsolideerimata finantsaruanded
  • IAS 28 Investeeringud sidusettevõtetesse ja ühisettevõtetesse

Konsolideerimisprotsess vastavalt IFRS-le. Ostetud firmaväärtuse meetod versus täielik firmaväärtuse meetod: erinevused firmaväärtuse ja vähemusosaluse (=mittekontrolliva osaluse) arvutamisel (Aet Toots 3 ak/h).

30.10.2023 Tütarettevõtete kajastamisest peale omandamist konsolideeritud ja konsolideerimata aruannetes vastavalt IFRS-le. Osaluste ja firmaväärtuse kaetav väärtus ja võimalik väärtuse langus IFRS-i seisukohast (Aet Toots 3 ak/h).
06.11.2023 IFRS 15 - Kliendilepingutest saadav müügitulu.

____________________________________________________________

OSALUSTASU 

ERK liikmele 35€+km. Vaata koos tiimiga 85+km.
Mitteliikmele 55€+km. Vaata koos tiimiga hind 105€+km. Astu liikmeks!

NB!
Hinnas sisaldub otseülekanne ja veebiseminari järelkuulamine, mis on avatud sarja järgmise koolituseni. Kui vaatad oma töökohas kogu tiimiga, siis tea, et akadeemilised tunnid lähevad kirja ainult sellel, kes registreerus veebiseminarile.


Tahaksid siiski osta kogu sarja, sest -20% on ikka korralik kokkuhoid? Sellisel juhul märgi registreerudes lisainfosse "IFRS" ja teeme arve kogu sarja eest ning juba toimunud koolitused saad järelkuulata.KOGU SARJA OSALUSTASU (-20%) 
ERK liikmele 364€+km. Vaata koos tiimiga 884+km.

Mitteliikmele 572€+km. Vaata koos tiimiga hind 1092€+km.

VAATA SARJA VIDEOTUTVUSTUST SIIN

Osaleja tingimused!

Ülevaade IFRS 1 (2ak.h)

13.11.2023
zoom
Registreeru

Koolitustekalender

September 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Registreeru